superexp para dar transparencia as asas e tirar contraste e volume, destacando o desenho